You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

LUCART

MISJA, WIZJA I WARTOŚCI
Strategia rozwoju Grupy Lucart opiera się na jasnej „misji”, w której za główne cele Grupy stawia się jakość produktu oraz dbałość o klientów i środowisko. Dalekowzroczna „wizja”, która prowadzi nas do zasłużenia na zaufanie naszych klientów: szacunek dla zdrowych, etycznych i przedsiębiorczych „wartości”, które są wytycznymi dla wszystkich naszych strategicznych wyborów. Dzięki temu Grupa Lucart rozwijała się z roku na rok, stając się wiodącą firmą na wielu rynkach.

MISJA
Doskonałość w produkcji papieru wysokiej jakości zgodnie z wymogami rynku i środowiska.

WIZJA
Chcemy być partnerem referencyjnym dla wszystkich naszych klientów na różnych rynkach, na których działamy, wyróżniając się jakością, profesjonalizmem i rzetelnością naszej pracy.

WARTOŚCI
Profesjonalizm. Dalekowzroczna strategia musi opierać się na profesjonalizmie, kompetencjach, powadze i poprawności.

JAKOŚĆ
Doskonałość jakości produktów i usług, uzyskane również poprzez ciągłe badania innowacji, jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nowoczesna działalność przedsiębiorcza musi opierać się na modelu odpowiedzialnego rozwoju, który gwarantuje poszanowanie praw i przepisów, szkolenie i doskonalenie personelu, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie środowiska pracy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Stałe zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko naturalne podczas całego procesu produkcyjnego oraz promowanie bardziej racjonalnego wykorzystania pulpy włóknistej pierwotnej i pochodzącej z recyklingu zgodnie z ostatecznym zastosowaniem produktu końcowego.