You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FAIR Squared

FAIR SQUARED znaczy “fair do kwadratu” lub “fair do potęgi drugiej” i oznacza produkty wysokiej jakości i zrozumiałe procesy produkcji. FAIR SQUARED konkretnie znaczy, że dodatkowa opłata za składniki pochodzące z biednych regionów świata jest opłacona, i jest stosowana do poprawy warunków życia i pracy pracowników plantacji i ich rodzin na miejscu. FAIR SQUARED popiera uczciwy handel ze wszystkimi uczestnikami w procesie produkcji – ludzkie warunki pracy, ekologiczna długotrwała gospodarka i rezygnacja z doświadczeń na zwierzętach i pracy nieletnich.

Wiele firm twierdzi, że handlują uczciwie, uważają ochronę zwierząt za ważną lub gosporadują długorwale. FAIR SQUARED twierdzi to również, jednak my dajemy się regularnie kontrolować przez niezależne strony trzecie. Żadne marketing-frazesy lecz prosto przejrzyście. Wiele konsumentów zna i ufa niezależnym inicjatywom pieczęci i my też wspieramy je z pełnym przekonaniem. Naszych różnych partnerów pieczęci pragniemy państwu poniżej przedstawić.

Fairtrade International, krótko FLO, jest centralną organizacją narodowych organizacji Fairtrade. Ta organizacja została założona w roku 1997 w Bonn, z zamiarem połączenia wielu różnych marek i norm uczciwego handlu. FLO składa się z dwóch gałęzi:

FLO e.V. opracowuje warunki i zasady, które muszą być spełnione, żeby otrzymać certyfikację Fairtrade. FLO-CerT (FLO certyfikacja) kontroluje dotrzymanie tych zasad. To jest ważne, by zapewnić, że naprawdę “fair” jest w tym, za czym “fair” stoi.

Międzynarodowy system Fairtrade składa się dzisiaj z trzech sieci producentów, 25 narodowych organizacji Fairtrade, FLO e.V. i FLO-CERT. Organizacje Fairtrade przyznają znak jakości w poszczególnym kraju. W Niemczech jest to na przykład TransFair e.V., w Szwajcarii fundacja Max Havelaar i w Austrii Fairtrade Austria. Sieci producentów reprezentują wiele różnych grup producentów w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network und NAP: Network of Asian Producers).