You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BRASSITECH

Ideą projektu Brassitech™ jest tworzenie dedykowanych dla ludzi i zwierząt skutecznych, naturalnych, przyjaznych i łatwych w aplikacji produktów wykorzystujących szczególne właściwości lecznicze i prozdrowotne kapusty.

Realizację projektu Brassitech™ zaczęliśmy w 2014 roku. Połączyliśmy w nim to, co dobrego człowiekowi daje natura, z pasją, zaangażowaniem i wiedzą ludzi oraz dostępnymi i tworzonymi na użytek projektu rozwiązaniami technologicznymi. W wyniku prowadzonych działań oraz realizowanych badań i projektów badawczych stworzyliśmy dedykowany zakład produkcyjny oraz opracowaliśmy unikatowe rozwiązania technologiczne pozwalające na pozyskiwanie ekstraktu z kapusty w skali przemysłowej. Zrealizowaliśmy także szereg projektów badawczych pozwalających na wskazanie kierunków aplikacji ekstraktu oraz opracowaliśmy formuły tworzonych na jego bazie innowacyjnych, naturalnych produktów, które przyczynią się do polepszenia dobrostanu ludzi i zwierząt.
Biorąc pod uwagę ideę realizacji projektu Brassitech™ oraz obecne problemy cywilizacyjne, jesteśmy szczególnie dumni z opracowania produktu, który przyczynia się do istotnego polepszenia kondycji rodzin pszczelich oraz skutecznie wspomaga leczenie choroby pszczelej, nosemozy. Uważamy, że tworząc na bazie ekstraktu Brassitech™ produkt ratujący pszczoły nie tylko przyczyniamy się do czynienia dobra, ale również realnie pokazujemy, jak wielki jest potencjał w umiejętnym korzystaniu z tego co człowiekowi daje natura.

W nasze projekty włączamy również ludzi z doświadczeniem w zakresie medycyny, farmacji, kosmetologii a także hodowców i producentów, którzy bezpośrednio spotykają się z różnymi problemami i będą docelowo korzystali z naszych produktów. Posiadamy również sieć bezpośrednich kontaktów z ekspertami specjalizującymi się w tworzeniu unikatowych, autorskich rozwiązań technicznych i technologicznych. Oprócz współpracy z poszczególnymi ekspertami, współpracujemy także z ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczo rozwojowymi.
Bazując na tych zasobach zrealizowaliśmy szereg projektów badawczych, które wskazują nie tylko kierunki skutecznego zastosowania ekstraktu ze względu na jego właściwości grzybo i bakteriobójcze ale także przyczyniły się do opracowania innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. Oprócz ludzi, zapleczem do realizacji projektu Brassitech™ jest również zakład produkcyjny o powierzchni 7000m2 z pełną infrastrukturą i technologią pozwalającą na przemysłową prudukcję ekstraktu a także z całym zapleczem technologicznym i laboratoryjnym niezbędnym do tworzenia nowych produktów oraz doskonalenia obecnych i poszukiwania nowych sposobów ekstrakcji substancji aktywnych zawartych w naturze.