You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BIOGA Boraks - Czteroboran sodu Dziesięciowodny 1 kg

BIOGA Boraks - Czteroboran sodu Dziesięciowodny 1 kg

Chwilowo niestostępny

Cena:
9.98 zł


BORAKS ( czteroboran sodu dziesięciowodny), znany jako tetraboran sodu  lub czteroboran sodu jest to nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego.

Tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Występuje w naturze na terenach wyschniętych sezonowych słonych jezior.

Znajduje szerokie zastosowanie w ceramice, farbiarstwie, garbarstwie, oraz w przemyśle szklarskim. 

Tetraboran sodu sprawdza jako uniwersalny środek do czyszczenia, także jako świetny wywabiacz do plam.

Boraksu możemy również stosować do: mycia porcelany i naczyń, udrażniania rur ściekowych, mycia wanien, kafelków łazienkowych, ubikacji,zlewów, czyszczenia lodówek i zamrażarek oraz jako topik do lutowania.

 

Czteroboran sodu dziesięciowodny należy stosować dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi środkami ostrożności. Stosować odpowiednią odzież ochronną, należy unika bezpośredniego kontaktu ze skórą, ręce ochraniać rękawicami, osłaniać twarz, nie wdychać, nie spożywać. W przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie przepłukiwać przez kilka minut wodą, jeśli osoba stosuje soczewki należy je ostrożnie usunąć i kontynuować przemywanie. Po bezpośrednim kontakcie (w przypadku dostania się do nosa, dróg oddechowych, lub przewodu pokarmowego) należy zasięgnąć porady lekarza. BORAKS działa drażniąco na oczy, wpływać szkodliwie na płodność, dziecko w łonie matki.

Produkty z tej serii